Despre
Despre
Acasa
Acasa
Evenimente
Evenimente
Conta
Conta
cte
cte
Vizibilitate
Vizibilitate
Obiective
Obiective
„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”
„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020”
Copyright©201
Copyright©201
6
6
IN
IN
MA.
MA.
Allrightsreserved.
Allrightsreserved.
Bineațivenit,
Bineațivenit,
Pe
Pe
acest
acest
website
website
veți
veți
găsi
găsi
toate
toate
informatiile
informatiile
legate
legate
de
de
derularea
derularea
si
si
implementarea
implementarea
proiectului
proiectului
:
:
TRANSFER
TRANSFER
RAPID
RAPID
DE
DE
CUNOŞTINŢE
CUNOŞTINŢE
ŞI
ŞI
SPRIJIN
SPRIJIN
TEHNICO-
TEHNICO-
ŞTIINŢIFIC
ŞTIINŢIFIC
ÎN
ÎN
REALIZAREA
REALIZAREA
DE
DE
PRODUSE
PRODUSE
ŞI
ŞI
TEHNOLOGII
TEHNOLOGII
COMPETITIVE
COMPETITIVE
ÎN
ÎN
ÎNTREPRINDERI
ÎNTREPRINDERI
SPECIFICE
SPECIFICE
DOMENIULUI
DOMENIULUI
BIOECONOMIE
BIOECONOMIE
ŞI
ŞI
PRODUCERII
PRODUCERII
DE
DE
BIORESURSE/BIOPROD
BIORESURSE/BIOPROD
Beneficiar:INSTITUTULNATIONAL DE CERCETARE–DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚIIDESTINATEAGRICULTURIIȘIINDUSTRIEIALIMENTARE-
INMA,coddeidentificarefiscală2795310,înregistratălaRegistrulComerțuluisubnr.1997/J40/190,telefon0212693269fax0212693273,www.inma.ro,
E-mail:icsit@inma.ro
Obiectivulproiectului:Proiectularecaobiectivtransferulrapiddecunoștințeșisprijintehnico-ştiinţificînrealizareadeproduseșitehnologiicompetitive
înîntreprinderispecificedomeniuluibioeconomieșiproduceriidebioresurse,careîșidezvoltăafacericerutedepiață.
Valoareatotalăaproiectului:9,485,906.00lei
ValoareacontribuțieidinparteaUniuniiEuropene:7,941,600.50lei
Valoareadelabugetuldestat:1,544,305.50lei
Datadeîncepere:08.09.2016
Datadefinalizare:07.09.2020
Loculdeimplementare:București,B-dul.IonIonescudelaBradnr.6,sector1
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană va invităm să vizitați adresa web (URL):
http://www.fonduri-ue.ro