DEF flag-logoeac-LLP_EN
 

 

 

 

 


Titlul proiectului: COD AGRICOLFormare profesională prin comunicare vizuală asupra prevenirii riscurilor ocupaţionale în folosirea maşinilor agricole.

 

Program: PROGRAM DE INVĂŢARE CONTINUĂ 2007-2013. Leonardo da Vinci

 

Contract nr: 2011-1-ES1-LE005-358632011

 

Durata proiectului: 01/10/2011- 30/09/2013

 

Bugetul total al proiectului: 252.883,29 EURO, din care

Bugetul INMA: 23.752,02 EUROS din contribuţia  programului Leonardo da Vinci

Contribuţia financiară INMA: 10.228,98 EURO.

 

PARTENERI ÎN PROIECT:

·         COORDONATORUL ORGANIZAŢIEI APLICANTE

         

·         COORDONATORUL ORGANIZAŢIEI DE MANAGEMENT APLICANTE

   

 

·         PARTENERI PRINCIPALI:

Institutul INMA (Romania)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Turcia)

SGS TECNOS (Spania)

Confederaţia italiană de agricultori din Umbria (Italia)

Agroinštitút Nitra, štátny podnik (Slovacia)

EFFAT (Federaţia Europeană a Uniunilor Comerciale din sectorul agricol alimentar şi turism) (Belgia)

 

·         PARTENER ASOCIAT:

Asaja-Granada

 

OBJECTIVELE PROIECTULUI:

ScopulCodului Agricoleste de a profita de realizările obţinute prin materialele de formare dezvoltate în cadrul proiectului 'Formagri'.

Obiectivul general este de a îmbunătăţi calitatea şi eficienţa procesului de învăţare prin intermediul conceperii şi validării de materiale de formare profesională bazate pe sisteme de comunicare vizuală.

 

Obiective specifice: îmbunătăţirea şanselor de angajare şi a competitivităţii muncitorilor.

  1. Să furnizeze formarea corespunzătoare pentru a preveni riscurile ocupaţionale pentru muncitorii din sectorul agricol.
  2. Să asigure o mai mare securitate în folosirea tractoarelor şi maşinilor agricole.
  3. Să utlizeze formarea riscurilor ocupaţionale ca o strategie pentru a creşte adaptabilitatea muncitorilor la schimbarile şi progresele care apar în domeniu, îmbunătăţind astfel angajarea lor şi competitivitatea lor.
  4. Să încurajeze răspândirea şi implementarea politicii riscurilor ocupaţionale a politicii Uniunii Europene, contibuind astfel la protejarea sănătăţii muncitorilor.
  5. garanteze calitatea produsului prin evaluare continuă pe timpul întregului proiect şi cu ajutorul unei validări finale a aspectelor tehnice şi a materialelor educaţionale dezvoltate.

 

Rezultate:

-          Adaptarea, actualizarea şi transferul Formagri;

-          Noi materiale de cursuri de formare;

-          Schimbul de experienţă între toţi partenerii implicaţi permite, de asemenea se mărească nivelul de cunoştinţe atât în privinţa riscurilor ocupaţionale cât şi privind caracteristicile specifice ale sectorului;

-          Acorduri cu diferite organizaţii pentru a disemina proiectul.

 

Impactul avut în vedere:

-          furnizeze instruirea privind prevenirea riscurilor ocupaţionale pentru muncitorii agricoli;

-          se perfecţioneze cursurile de formare oferite prin sistemul VET (Vocational Education and Training);

-          îmbunătăţească şansele de angajare şi competitivitatea muncitorilor.

 

Buying generic viagra online is certain to enhance your sexual exhibition. The generic cialis online store conveys solution at your doorstep. payday loans may be hunt down by legitimately basically anyone. You don't need to have an amazing Fico score or a liberal security reviewing the finished objective to profit of one.