Resurse Umane

Resurse umane

Situatie la 01.04.2016

STRUCTURA PERSONALULUI DE CERCETARE - DEZVOLTARE

PE GRADE PROFESIONALE

Media de vârstă a personalului de cercetare – dezvoltare: 45,78 ani

STRUCTURA PERSONALULUI DE C-D  PE GRUPE DE VARSTA

Explosion 1:  Nota

Nr. cercetatori romani care au revenit din strainatate pentru a lucra la INMA : 1

MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

a) Personal care desfasoara activitate de cercetare stiintifica:

b) Personal care desfasoara activitate de dezvoltare tehnologica

CS I

10

IDT I

1

CS II

13

IDT II

5

CS III

12

IDT III

3

CS

18

IDT

5

ACS

2

Ing.

1

TOTAL PERSONAL

 

143

PERSONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE

 

114

a) Personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare

din care:

 

70 

 

- atestat

67

 

 

- doctori

28

 

 

- doctoranzi

22

 

 

b) Personal auxiliar cu studii medii  din activitatea de cercetare – dezvoltare

 

44 

 

PERSONAL INDIRECT PRODUCTIV

 

 

29

din care:

 

 

 

- execuţie modele experimentale şi prototipuri

 

8

 

 - personal din aparatul functional (economic, juridic, administrativ, paza si protectie patrimoniu)

 

21