Infrastructuri ERRIS

Infrastructuri publicate pe www.erris.ro

www.erris.ro

Research Infrastructures Systems

 

1. COMPLEX INSTALLATIONS FOR TESTING TECHNICAL SYSTEMS IN SIMULATING ACCELARATED REGIME HIDROPULS TYPE / INSTALAŢIE COMPLEXĂ PENTRU TESTAREA SISTEMELOR TEHNICE ÎN REGIM SIMULAT ŞI ACCELERAT TIP HIDROPULS

2. COMPLEX INFRASTRUCTUTRE FOR BIOFUELS RESEARCH AND DEVELOPMENT/ INFRASTRUCTURĂ COMPLEXĂ PENTRU CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA BIOCOMBUSTIBILILOR

3. INSTALLATION FOR TESTING THE HEAT ENGINES ASSISTED BY  COMPUTER / INSTALAŢIE PENTRU TESTAREA MOTOARELOR TERMICE ASISTATĂ DE CALCULATOR

4. SYSTEM FOR RESEARCH DINAMIC PERFORMANCE AND ROAD HOLDING SPECIFIC FOR AUTOPROPELLED TECHNICAL EQUIPMENT / SISTEM PENTRU CERCETAREA PERFORMANŢELOR DINAMICE ŞI A ŢINUTEI DE DRUM SPECIFICE ECHIPAMENTELOR TEHNICE AUTOPROPULDATE

5. FAST SYSTEM OF ASSESMENT THE FARMLAND CREDITWORTHINESS / SISTEM RAPID DE EVALUARE A BONITĂŢII TERENURILOR AGRICOLE

6. SYSTEM OF DESIGNING, EXECUTION AND OPTIMISING THE TECHNICAL EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES / SISTEME DE PROIECTARE, EXECUŢIE ŞI OPTIMIZARE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE ŞI TEHNOLOGIILOR

7. SYSTEM OF ESTABLISHING THE NOISE LEVEL / SISTEM PENTRU DETERMINAREA NIVELULUI DE ZGOMOT

8. RESEARCH INFRASTRUCTURE OF PISCICULTURE AND AQUACULTURE PROCESSE / INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE A PROCESELOR DIN SISTEMELE DE PISCICULTURĂ ŞI ACVACULTURĂ

9. RESEARCH AND DEVELOPMENT INFRASTRUCTURE FOR POLYMERS DEVELOPMENT / INFRASTRUCTURA DE CERCETARE SI  DEZVOLTARE A BIOPOLIMERILOR

10. RESEARCH INSTALLATION FOR MEDICINAL PLANTS VALORIZATION/ INSTALAŢIE DE CERCETARE A PROCESELOR DE VALORIFICARE A PLANTELOR MEDICINALE

11. RESEARCH INFRASTRUCTURE OF IRRIGATION AND TREATMENT PLANT PROCESSES / INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE A PROCESELOR DE IRIGARE ŞI TRATAMENTE FITOSANITARE

12. RESEARCH INFRASTRUCTURE FOR TECHNICAL SYSTEMS FROM AGRICULTURE, FORESTRY AND FOOD INDUSTRY :/ INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE A SISTEMELOR TEHNICE DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA