Competente

Competente

· Agreerea INMA de către CEE - ONU, cu indicativul H-19 în lista departamentelor şi serviciilor tehnice privind adaptarea condiţiilor uniforme de omologare şi recunoaştere reciprocă a omologării echipamentelor şi pieselor vehiculelor cu motor. (Acord din 1958 / reconfirmat 14.02.1994; anexa 1, pag. 229);

· Certificat de acreditare nr. 002/1995 în conformitate cu SR EN 45001, reacreditat în 2010 cu nr. LI 451 / 08.11.2010 in conformitate cu SR EN ISO CEI 17025:2005 a Departamentului de Incercări tractoare si echipamente tehnice pentru agricultura si industria alimentara (DI);

· Certificate de acreditare RENAR nr. PR006/2007 reacreditat in 29.04.2015 si ON 002/2008 reacreditat in 29.04.2015 a Organismului de certificare a produselor, INMA - CERT în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17065:2013. INMA – CERT este recunoscut de MMSSF prin Certificat de recunoaştere nr. 5/05.12.2005 şi notificat de Comisia Europeană cu nr. de identificare NB1804 pentru Directiva 2006/42/EC si pentru Directiva 2000/14/EC;

· Certificat de recunoaştere nr. 002/1997 de către MMPS-DAC a Departamentului de Încercări tractoare şi maşini agricole pentru efectuarea încercărilor de securitatea muncii;

· Acordarea de către ASRO a Secretariatului Comitetului Tehnic pentru Standardizare (CT-77) „Maşini şi utilaje agricole”;

· Autorizaţie nr.14/2005 pentru Staţie Inspecţii Tehnice Periodice (ITP) pentru automobile, autocamioane, tractoare şi remorci;

· A condus programul naţional de CD - INVENT Stimularea Aplicării Invenţiilor / 2001-2006;

· Încheierea proiectului Centrul de Excelenţă INMA - 2003;

· Certificat de acreditare nr. 4/01.11.2005 emis de MEdC - ANCS a Incubatorului Tehnologic şi de Afaceri inovative INMA - ITA;

· Centru de formare profesionala care organizează cursuri autorizate pentru ocupaţiile: 

· FORMATOR, cod COR 242401;

· MECANIC MASINI AGRICOLE:

o cod COR 723309;

o cod N.C 7233.2.6.

· SPECIALIST IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATA DE CALCULATOR, cod COR 251401;

· OPERATOR IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE PE CALCULATOR, cod COR 351104.

· TRACTORIST, cod COR 834101

· MANAGER DE INOVARE, cod COR 242106

· LACATUS MECANIC, cod COR 721410

 

MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA