Domenii de Activitate si Obiective Strategice

POLITICA INMA IN DOMENIUL CALITATII

 

Vizualizarea politicii INMA in domeniul calitatii si obiectivele acesteia.

 

DOMENII DE ACTIVITATE

Conform HG 1308/1996:

1. Activităţi de cercetare - dezvoltare - inovare īn domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industrie alimentară īn contextul armonizării īntregii activităţi a institutului la politicile aplicate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din Romānia.

2. Activităţi conexe activităţii de cercetare - dezvoltare.

3. Activităţi de formare şi specializare profesională īn domeniul propriu de activitate.

4. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate.

5. Activităţi de demonstrare, diseminare şi transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din domeniul tehnologiilor de mecanizare şi echipamente tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară.

6. Activităţi de valorificare a rezultatelor cercetării - dezvoltării - inovării īn domeniul tehnologiilor de mecanizare şi echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industrie alimentară.

7. Activităţi pentru susţinerea cercetării - dezvoltării şi inovării īn domeniul propriu de activitate.

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE INMA

 

1. Fundamentarea ştiinţifică a proceselor din agricultură, industrie alimentară şi crearea de noi tehnologii de mecanizare, instrumente şi echipamente tehnice compatibile şi competitive cu aria europeană de cercetare specifică conceptelor de AGRICULTURĂ DURABILĂ şi SECURITATE ALIMENTARĂ;

2. Creşterea nivelului tehnic şi al performanţelor proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare, care să satisfacă exigenţele si reglementările UE īn scopul valorificării potenţialului agricol al Romāniei;

3. Punerea īn valoare a surselor regenerabile de energie (biomasă, biocombustibili) a tehnologiilor şi echipamentelor tehnice pentru utilizarea acestora īn condiţii de eficienţă, protecţia vieţii, sănătăţii şi a mediului;

4. Diseminarea şi transferul tehnologic īn economie a rezultatelor cercetării īn scopul dezvoltării rurale şi creşterea calităţii vieţii;

5. Sprijinirea activităţii de C-D din īntreprinderile constructoare de tractoare şi maşini agricole şi instruirea utilizatorilor de echipamente tehnice, īn scopul creşterii capacităţii de difuzare şi dezvoltare īn economie a tehnologiilor avansate;

6. Īntărirea  bazei tehnice de cercetare (logistică, aparatură, echipamente de cercetare), realizarea de īncercări interlaboratoare şi parteneriate externe pentru racordarea cercetărilor realizate de INMA la aria de cercetare europeană, inclusiv integrarea īn platformele tehnologice la nivel european;

7. Creşterea nivelului de pregătire profesională a resursei umane şi īmbunătăţirea structurii;

8. Īmbunătăţirea structurii organizatorice a instituţiei pentru a permite realizarea de parteneriate ştiinţifice cu institutele similare din spaţiul european;

9. Pregătirea de oferte pentru participarea la programe europene;

10. Creşterea vizibilităţii activităţilor şi a rezultatelor institutului.

MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA