A.   PROGRAM NUCLEU 2019-2022: STRATEGIA PROPRIE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A INMA 2019-2022 SI PLANUL MULTIANUAL DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 2019-2022

 

B.   RAPORT INTERMEDIAR NUCLEU 2018

 

C.   PROGRAM NUCLEU 2018-STRATEGIA PROPRIE DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ A INMA 2014-2020

 

D.   PROGRAM NUCLEU 2018 - 2018 (TEHNOLOGII ȘI SISTEME INOVATIVE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI OPTIMIZAREA PROCESELOR DIN AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ / AGRI-SINOPT” cod PN 18 30).

Programul Nucleu propus AGRI-SINOPT are ca scop principal creșterea capacității de cercetare aplicativă a institutului ăn domeniul de activitate al acestuia, prin dezvoltarea de tehnologii și sisteme innovative îmbunătățite și optimizate destinate agriculturii și industriei alimentare.

Pentru aceasta, obiectivele programului au fost fundamentate ăn corelare cu strategia Comisiei Europene privind Economia Circulară, din care se fac parte si cele două component de bază cărora li se adresează programul Nucleu AGRI-SINOPT:Agricultura și Industria Alimentară. De asemenea obiectivele programului sunt ăn concordanță cu problematica abordată în domeniile de specializare inteligentă definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.

Tehnologiile și sistemele inovative care vor fi dezvoltate în cadrul AGRI-SINOPT răspund țintelor obiectivelor programului, pentru domeniile agricultura și industria alimentară și vor simula transferul tehnologic către agenții economici în scopul aplicării rezultatelor cercetărilor în mediul economic, inclusiv dezvoltarea de servicii de mentenanță, asistență tehnică și a suportului de bază pentru formarea profesională continuă.

 

Durata programului Nucleu/AGRI-SINOPT:1 an (2018-2018).

Persoana de contact: Director Program Nucleu - Dr. ing. Matache Mihai-Gabriel.

Tel: 021.269.32.69; 0727.957.693.

E-mail: matache@inma.ro 

 

-          LISTA PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI NUCLEU.

Nr. Crt

Denumire obiectiv

Denumire proiect

Responsabil proiect

Date de contact

(tel. fix, tel. mobil, e-mail)

Rezumate estimate

 

 

 

Obiectul 1: TEHNOLOGII ȘI SISTEME INOVATIVE PENTRU PRODUCEREA DE BIORESURSE  Cod obiectiv: PN 18 30.01

 

1.

 

 

PN 18 30.01.01

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CARTAREA AERIANĂ A CULTURILOR AGRICOLE CORESPUNZĂTOR CONCEPTULUI DE AGRICULTURĂ 4.0

Drd. Ing. Cujbescu Dan

Tel: 021/269.32.55

icsit@inma.ro

 

- Studiu prospectiv/buc–1

- Metodă de cartare /buc-1

- Metodologii/buc – 3;

- Serviciu omologat/buc – 1

- Articole ISI / buc – 1

- Articole BDI / buc – 4

- Comunicări/buc – 3

- Cerere de brevet de invenție națională/ buc – 1

- Poster/buc – 1

- Fişă tehnică/buc – 1

- Pliant/buc – 1

- CD-ROM/buc – 1

- Pagină Web/buc – 1

2.

 

 

 

PN 18 30.01.02

SISTEM ECO-INOVATIV PREVĂZUT CU „DEFLECTOR” PENTRU ÎNFIINȚAREA CULTURILOR DE PLANTE PRĂȘITOARE

Dr. ing. Mateescu Marinela

Tel: 021/269.32.55

marinelamateescu@yahoo.com,

icsit@inma.ro

- Studiu prospectiv/ buc

- Plan tehnic/buc – 1

- Model experimental/buc – 1

- Procedură de încercări/ buc – 1

- Metodologie de încercări/buc – 1

- Produs omologat/ buc – 1

- Articole ISI / buc – 1

- Articole BDI / buc – 3

- Comunicări/buc – 3

- Cerere de brevet de invenție națională/ buc – 1

- Poster/buc – 1

- Fişă tehnică/buc – 1

- Pliant/buc – 1

- CD-ROM/buc – 1

- Pagină Web/buc –1

3.

 

 

 

PN 18 30.01.03

BIOCOMPOZITE FERTILIZANTE GRANULARE ECOLOGICE PE BAZĂ DE TURBĂ

Drd. Ing. Nagy Mihaela

0212693269

0748165302

nagy@inma.ro

inmacj@rdsmail.ro

- Studiu prospectiv/ buc – 1

- Model experimental/buc – 1

- Metodologii/buc – 2

- Articole ISI / buc – 1

- Articole BDI / buc – 2

- Comunicări/buc – 2

- Cerere de brevet de invenție națională/ buc – 1

- Poster/buc – 1

- Fişă tehnică/buc – 1

- Pliant/buc – 1

- CD-ROM/buc –1

- Pagină Web/buc – 1

 

Obiectivul 2: VALORIFICA-REA SUPERIOARĂ A PRODUSELOR, SUBPRODUSE-LOR ŞI DEŞEURILOR DIN AGRICULTU-RĂ ŞI INDUSTRIAALIMENTARĂ CONFORM CONCEPTU-LUI DE ECONOMIE CIRCULARĂ cod PN 18 30 02

 

4.

 

 

PN 18 30.02.01

CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATIVE DE RECUPERAREA PRODUSELOR SECUNDARE DIN VITICULTURĂ

Ing. Milea Dumitru

Tel: 021/269.32.55

E-mail: icsit@inma.ro

 

- Studiu prospectiv/ buc – 1

- Plan tehnic/buc – 1

- Articole BDI / buc – 3

- Comunicări/buc – 1

- Cerere de brevet de invenție națională/ buc – 1

- Poster/buc – 1 ;

- Fişă tehnică/buc – 1

- Pliant/buc – 1

- CD-ROM/buc – 1

- Pagină Web/buc– 1

 

 

5.

 

PN 18 30.02.02

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSPORTULUI INTERFAZIC DIN AGRICULTURĂ, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI ZOOTEHNIE

Dr. ing. Gageanu Paul

Tel: 0212693269;

0766482087

E-mail:

gageanu@inma.ro

paulgageanu@yahoo.com

- Studiu tehnologic/ buc – 1

- Plan tehnic/buc – 1

- Articole BDI / buc – 1

- Comunicări/buc – 1

- Poster/buc – 1

- Fişă tehnică/buc – 1

- Pliant/buc – 1

- CD-ROM/buc – 1

- Pagină Web/buc – 1

 

6.

 

PN 18 30.02.03

TEHNOLOGIE DE INFIINȚAREA ȘI VALORIFICARE SUPERIOARĂ A MATERIEI PRIME VEGETALE OBȚINUTĂ DIN PLANTE MEDICINALE

Drd. Ing. Tudora Cătălina

Tel: 021/269.32.55

E-mail: cmc_tudora@yahoo.com

- Studiu tehnologic/ buc – 1

- Plan tehnic/buc – 1

- Articole BDI / buc – 2

- Comunicări/buc – 2

- Poster/buc – 2

- Fişă tehnică/buc – 1

- Pliant/buc – 1

- CD-ROM/buc – 1

- Pagină Web/buc – 1

 

E.   PROGRAM NUCLEU 2016 – 2017 (CERCETĂRI PRIVIND FUNDAMENTAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, REALIZAREA DE TEHNOLOGII INOVATIVE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE INTELIGENTE DESTINATE AGRICULTURII, SILVICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – TIASIA)  - Cod PN 16.24

Programul Nucleu propus are ca scop principal creşterea capacităţii de cercetare a institutului în direcţia specializării inteligente pentru crearea de tehnologii inovative şi echipamente tehnice inteligente care vor fi implementate şi utilizate în agricultură, silvicultură şi industria alimentară.

            Tehnologiile inovative şi echipamentele tehnice inteligente specifice agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare reprezintă o nişă economică de piaţă care va crea o valoare adăugată mare şi va stimula mulţi agenţi economici pentru implementarea rezultatelor cercetărilor, inclusiv dezvoltarea de servicii de mentenanţă, asistenţă tehnică şi a suportului de bază pentru formarea profesională.

 

            Durata programului Nucleu/ TIASIA: 2 ani ( 2016 – 2017)

            Persoana de contact: Director Program Nucleu – Dr.ing. Vlăduţ Nicolae Valentin- 2016 / Dr. Ing. Paun Anisoara - 2017

            Tel: 021269.32.69; 0748283409/0731871055

            E-mail: vladut@inma.ro ; valentin_vladut@yahoo.com / ani_paun@yahoo.com

 

-       RAPORT DE ACTIVITATE FINAL PROGRAM NUCLEU 2016-2017

 

-       RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL PROGRAM NUCLEU 2017

 

-       LISTA PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI NUCLEU 2016-2017

 

Nr.

crt.

Denumire obiectiv

Denumire proiect

Responsabil proiect

Date de contact

(tel.fix, tel.mobil, e-mail)

 

Rezultate

estimate

 

Obiectiv 1: CERCETAREA ŞI DEZVOLTAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE INTELIGENTE PENTRU LUCRĂRILE AGRICOLE ÎN SISTEM ECOLOGIC, DURABIL SI DE PRECIZIE, IN VEDEREA REDUCERII EFECTELOR SCHIMBARILOR CLIMATICE

 

 

1.

PN – 16 24 01 01

Sistem tehnologic inteligent de irigare prin condensare in sere si solarii

Dr.ing.Manea Dragoş

0212693269

0724350567

manea@inma.ro ;

manea_dragos_05@yahoo.com

 

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic: 1

- Model experimental: 1

- Metodologie: 1

- Procedura de incercari: 1

- Cerere brevet inventie: 1

- Produs omologat: 1

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -4 si ISI - 1

- Comunicari stiintifice: 3

- Pagina web: 1

 

2.

PN 16 24 01 02

Tehnologie si echipament tehnic inovativ de fertilizare in sistem ecologic, in livezi, cu distributie in benzi, direct la randurile de pomi

Dr.ing.Popa Lucreţia

0212693269

0723979492

lucretiapopa@inma.ro; lucretia_popa@yahoo.com

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic: 1

- Model experimental: 1

- Metodologie: 1

- Cerere brevet inventie: 1

- Produs omologat: 1

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI - 1

- Comunicari stiintifice: 1

- Pagina web: 1

 

3.

PN 16 24 01 03

Cercetari avansate informatice si digitale de conceptie si dezvoltare in scopul eficientizarii sistemelor tehnologice inteligente pentru lucrarile agricole

Dr.ing.Muraru Vergil

0212693269

0744357250

vmuraru@inma.ro

virgil.muraru@gmail.com

- Studiu prospectiv: 1

- Metodologii: 2

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI - 2

- Comunicari stiintifice: 4

- Pagina web: 1

 

4.

PN 16 24 01 04

Cercetari privind fundamentarea unei tehnologii inovative de impadurire a terenurilor degradate, in panta

Ing.Bogdanof Gabriel

0212693269

0742800004

gbogdanof@gmail.com

 

 

- Studiu tehnologic: 1

- Plan tehnic: 1

- Model experimental: 1

- Metodologie de incercari: 1

- Cerere brevet inventie: 1

- Tehnologie  omologata: 1

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2

- Comunicari stiintifice: 2

- Pagina web: 1

 

5.

PN 16 24 01 05

Sistem inteligent pentru controlul activ al lucrarilor de realizare a tratamentelor fitosanitare in culturile de camp, functie de gradul de infestare cu buruieni al acestora

Ing.Persu Cătălin

0212693269

0784636431

persucatalin@yahoo.com

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic: 1

- Model experimental: 1

- Metodologie: 1

- Cerere brevet inventie: 1

- Produs omologat: 1

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI - 1

- Comunicari stiintifice: 2

- Pagina web: 1

 

 

Obiectiv 2 - TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE SI ECO MATERIALE UTILIZATE PENTRU PRODUCEREA DE BIORESURSE

 

1.

PN 16 24 02 01

Tehnologie inovativă de întreţinere a plantatiilor pomicole aflate in zonele rurale prin lucrări ale solului, tăieri de rădăcină şi fertilizare foliară de precizie

Dr.ing. Marin Eugen

0212693269

0749176922

emarin@inma.ro

marin_43eu@yahoo.com

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic:  1

- Tehnologie omologata : 1

- Produs omologat: 1

- Brevet de inventie solicitat: 1

- Model experimental : 1

- Procedura de incercari :1

- Metodologie de demonstrare: 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-4 si ISI-1

- Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

-Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 02 02

Cercetari privind imbunatatirea proprietatilor mecanice ale materialelor biodegradabile utilizate in agricultura

Dr.ing. Nagy Mihaela

0212693269

0748165302

nagy@inma.ro

inmacj@rdsmail.ro

- Studiu prospectiv: 1

- Metodologie: 1

- Tehnologie  omologata: 1

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI -1

- Comunicari stiintifice: 3

- Pagina web: 1

 

3.

PN 16 24 02 03

Tehnologie de tratare post-recoltare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata, utilizand ozon in solutie apoasa

Dr.ing.Sorică Cristian

0212693269

0728045004

sorica@inma.ro

cri_sor_2002@yahoo.com

- Studiu tehnologic: 1

- Plan tehnic: 1

- Model experimental: 1

- Procedura de incercari ME: 1

- Metodologie de demonstrare: 1

- Articole in reviste indexate: BDI – 1; ISI - 1

- Comunicari stiintifice la conferinte internationale: 2

- Produs omologat: 1

- Cerere brevet inventie: 1

- Pagina web

 

4.

PN 16 24 02 04

Fundamentarea tehnico-stiintifica a unei tehnologii inovative de obtinere a materialului semincer pentru infiintarea eficienta a culturilor agricole*

Dr.ing.Găgeanu Paul

0212693269

0766482087

gageanu@inma.ro

paulgageanu@yahoo.com

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic: 1

- Model experimental: 1

- Metodologie: 1

- Cerere brevet inventie: 1

- Produs omologat: 1

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI - 1

- Comunicari stiintifice: 2

- Pagina web: 1

 

Obiectiv 3 - TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE INTELIGENTE SI INSTRUMENTE PENTRU VALORIFICAREA SUPERIOARA A PRODUSELOR, SUBPRODUSELOR SI DESEURILOR DIN AGRICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA

 

1.

PN 16 24 03 01

Tehnologie inovativa si instalatie pentru valorificarea superioara a semintelor de soia in hrana animalelor

Dr.ing.Păun Anişoara

0212693269

0731871055

paun@inma.ro

ani_paun@yahoo.com

 

- Studiu tehnologic: 1

- Plan tehnic-Proiect executie model experimental instalatie:1

- Produs omologat: 1

- Brevet de inventive solicitat: 1

- Model experimental : 1

- Procedura de incercari :1

- Metodologie de demonstrare: 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-4

- Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

- Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 03 02

Tehnologie si instalatie denitrificatoare inovativa pentru culturile acvaponice

Ing.Andrei Sorin

0212693269

0769473681

inmatm@rdsmail.ro

andrei_sg85@yahoo.com 

 

- Studiu tehnologic: 1

- Plan tehnic:  1

- Produs omologat: 1

- Brevet de inventie solicitat: 1

- Model experimental : 1

- Metodologie : 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1

- Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 1

- Pagina web:1

 

3.

PN 16 24 03 03

Tehnologie si echipamente inovative pentru creşterea calitaţii materiei prime vegetale obţinute din plante medicinale şi aromatice, în vederea elaborării unor produse ecologice competitive

Ing.Muscalu Adriana

0212693269

0726234242

muscalu@inma.ro

amuscalis@yahoo.com

- Studiu tehnologic: 1

- Plan tehnic:  3

- Produs omologat: 3

- Brevet de inventie solicitat: 1

- Model experimental : 3

- Metodologie de incercari: 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-3

- Comunicari stiintifice: 2

- Pagina web:1

 

4.

PN 16 24 03 04

Tehnologie inovativa si echipament tehnic destinat valorificarii superioare a cerealelor prin aplatizare in vederea utilizarii acestora in hrana animalelor

Dr.ing.Ciobanu Valeria

0212693269

0768656306

dns.gabriela@yahoo.com

- Studiu tehnologic: 1

- Plan tehnic:  1

- Produs omologat: 1

- Brevet de inventie solicitat: 1

- Model experimental : 1

- Procedura de incercari :1

- Metodologie de demonstrare: 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1 si ISI-1

- Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 2

- Pagina web:1

 

5.

PN 16 24 03 05

Cercetari privind dezvoltarea de instrumente inovative pentru formarea continua, stimularea inovarii si transferul tehnologic rapid a rezultatelor cercetarilor din domeniul agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

Dr.ing.Muraru Vergil

0212693255

0744357250

vmuraru@inma.ro

- Studiu prospectiv: 1

- Metodologii: 3

- Standard ocupational: 1

- Articule BDI – 3 si ISI – 1

- Comunicari stiintifice: 4

- Pagina web:1

 

Obiectiv 4 - TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE SI SOLUTII INOVATIVE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ALTERNATIVA SI PROTECTIA MEDIULUI

 

1.

PN 16 24 04 01

Tehnologie ecologica si echipament tehnic pentru recoltarea biomasei specifice zonelor umede in vederea utilizarii ca sursa pentru producerea de energie alternativa

Dr.ing.Ivan Gheorghe

0212693269

geoivan2006@yahoo.com

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic:  1

- Brevet de inventie solicitat: 1

- Model experimental : 1

- Produs omologat: 1

- Metodologie: 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-1 si ISI -1

- Comunicari stiintifice: 2

- Pagina web:1

 

2.

PN 16 24 04 02

Tehnologie inovativa de infiintare a culturilor de prasitoare prin mulcire utilizand folie degradabila

Ing.Gheorghe Gabriel

0212693269

0731583104

gabrielvalentinghe@yahoo.com

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic:  1

- Tehnologie omologata : 1

- Produs omologat: 1

- Brevet de inventie solicitat: 1

- Model experimental : 1

- Procedura de incercari :1

- Metodologie de demonstrare: 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-5

- Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

- Pagina web:1

 

3.

PN 16 24 04 03

Tehnologie inovativa pentru obtinerea biogazului prin metanogeneza avansata

Dr.ing.Voicea Iulian

0212693269

0752161780

voicea@inma.ro

voicea_iulian@yahoo.com

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic:  1

- Tehnologie omologata: 1

- Brevet de inventie solicitat: 1

- Model experimental : 1

- Metodologie: 1

- Lucrari stiintifice in reviste de specialitate indexate: BDI-3 si ISI-1

- Comunicari stiintifice prezentate la conferinte nationale/internationale: 3

- Pagina web:1

 

4.

PN 16 24 04 04

Cercetari privind dezvoltarea unei tehnologii inovative pentru obtinerea biocombustibililor avansati din bioresurse non-alimentare

Dr.ing. Nedelcu Ancuţa

0212693269;

0740883936

 nedelcuus@yahoo.com

 

 

- Studiu prospectiv: 1

- Plan tehnic: 1

- Model funcţional: 1

- Metodologie: 1

-Raport de demonstrare

- Cerere brevet inventie: 1

- Produs omologat: 1

- Raport de diseminare: 1

- Articole stiintifice in publicatii indexate: BDI -2 si ISI - 1

- Comunicari stiintifice: 2

- Fişa tehnică: 1

- Poster: 1

- Pagina web: 1

* Proiecte evaluate şi necontractate

 

F.    PROGRAM NUCLEU 2009 – 2015 (DEZVOLTAREA CERCETĂRILOR PRIVIND SISTEMELE, TEHNOLOGIILE DE MECANIZARE, INFORMATIZARE, AUTOMATIZARE, MANAGEMENT SI ECHIPAMENTE TEHNICE COMPETITIVE PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA – STIMM)

 

-       RAPORT DE ACTIVITATE FINAL PROGRAM NUCLEU 2009 – 2015

 

-       RAPORT DE ACTIVITATE ANUAL PROGRAM NUCLEU 2015

 

-       LISTA PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMULUI NUCLEU 2009 - 2015

 

 

TITLUL PROIECTULUI

DIRECTOR DE PROIECT

DATE DE CONTACT

Contract nr. 15N / 27.02.2009 PN 09 – 15 01 01

Tehnologii inovative de lucrat solul pentru împădurire, în scopul conservării diversităţii biologice şi ecologice

Dr. ing. Ciuperca Radu

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, ciuperca@inma.ro

Contract  nr. 15N / 27.02.2009  PN 09-15 01 02

Tehnologie inovativă de lucrare a solului si înfiinţare a culturilor de prăsitoare corespunzătoare agriculturii durabile, adaptată la condiţiile pedoclimatice specifice regiunilor din România

Dr. ing. Marin Eugen

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, emarin@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 01 03

Automatizarea procesului de testare dinamică a sistemelor de amortizoare specifice construcţiei echipamentelor tehnice

Drd. ing. Matache Mihai

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, matache@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 04

Perfectionarea tehnologiei si dezvoltarea unui produs nou, competitiv, pentru mecanizarea lucrarilor in pepinierele horticole si de producere a materialului dendrologic.

Ing. Cota Constantin

Tel/Fax: 0264 418162

E-mail: inmacj@clicknet.ro, cota@inma.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 01 06

Extinderea domeniului exploatatiilor sericicole din Romania prin realizarea unei noi tehnologii inovative si a unui echipament tehnic competitiv

Ing. Muscalu Adriana

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, muscalu@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09-15 01 07

Cercetări aprofundate privind procesele de mărunţire, amestecare şi distribuire din cadrul tehnologiilor moderne de furajare şi întreţinere a bovinelor

Dr. ing. Nedelcu Ancuta

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: anedelcu@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 - 15 01 08

Tehnologie ecologica pentru imbunatatirea fertilitatii solului folosind ingrasamant natural verde corespunzatoare agriculturii durabile

Ing. Lazar George

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, lazar@inma.ro

Contract  15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 2/2014 Cod proiect: PN 09 – 15 01 11

Tehnologie inovativa de irigatii si controlul climei in serele legumicole

Dr. ing. Marin Eugen

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, emarin@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09 - 15 02 01 Dezvoltarea unei tehnologii de valorificare a rizomilor de Miscanthus în vederea eficientizării înfiinţării acestei culturi energetice

Dr. ing. Sorica Cristian

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, sorica@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 - 15 03 04

Cercetarea si dezvoltarea unei tehnologii de procesare primara a plantelor medicinale si aromatice in vederea conservarii calitatilor terapeutice si valorificarii lor eficiente.

Ing. Stefanov Constantin

Tel/fax: 0256/49.05.28

Tel: 0256/49.93.36

E-mail: stefanov@inma.ro

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 - 15 04 01

Tehnologie si instalatie moderna de filtrare mecanica si biologica a apei pentru asigurarea conditiilor optime in sistemele acvacole recirculante de crestere superintensiva a pestilor

Ing. Stefanov Constantin

Tel/fax: 0256/490.528

Tel: 0256/499.336

E-mail: constantinstefanov@yahoo.com

Contract nr. 15N / 27.02.2009; PN 09 - 15 04 02

Tehnologie competitiva, documentatie tehnica si documentatie tehnico-economica pentru o instalatie moderna de crestere a sturionilor in sistem acvacol recirculant

Dr.ing. Pop Augustin

Tel/fax: 0256/490.528

E-mail: inmatm_pop@yahoo.com

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 - 15 04 03

Tehnologii şi instalaţii moderne de tratare, aerare, degazare şi oxigenare a apei pentru asigurarea condiţiilor optime în sistemele acvacole recirculante de creştere superintensivă a peştilor

Drd. Ing. Andrei Sorin

Tel/fax: 0256/490.528

E-mail: inmatm@rdsmail.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 01

Cercetarea, fundamentarea şi realizarea unui sistem informaţional şi de control prin satelit  destinat  cartarii si prelucarii parametrilor fizici si chimici ai solurilor agricole în scopul creşterii producţiei agricole şi protecţiei mediului

Dr. ing. Muraru Virgil

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: vmuraru@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 02

Reducerea poluării mediului / solului şi creşterea indicilor calitativi de lucru ai echipamentelor tehnice pentru protecţia plantelor, prin integrarea unui sistem centralizat de monitorizare şi avertizare a acestora

Ing. Bolintineanu Gheorghe

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

bolintineanu@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09 - 15 05 03 Tehnologie inovativă de aplicare a tratamentelor fitosanitare în plantaţiile pomicole în vederea creşterii securităţii şi siguranţei alimentare

Dr. ing. Manea Dragoş

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, manea@inma.ro

Cod priect PN 09 – 15 05 05

Cercetări aprofundate privind utilizarea pneurilor la echipamentele agricole folosind noi metode automatizate şi informatizate pentru verificare

Ing. Lazar George

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, lazar@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09-15 05 06

Sistem de procesare a datelor de electro-conductivitate a solului pentru interpretarea hărţilor de cultură

Drd. ing. Voicea Iulian

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: voicea@inma.ro

Contract nr. 15N/ 27.02.2009; PN 09-15 06 02

Noi metode de organizare si realizare de programe specializate in domeniul invatarii continue in agricultura

Ing. Nedelcu Daniela

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: dnedelcu@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 - 15 06 03

Sistem de monitorizare si evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor                                                                         

Dr. ing. Badanoiu Bianca

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: badanoiu@inma.ro

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09 15 02 02 - Cercetări aprofundate privind realizarea unei tehnologii de valorificare superioară a culturii energetice de Miscanthus

Dr. ing. Manea Dragoş

Tel: 0212693269

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: manea@inma.ro

Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 4/2014

PN 09-15.02.05: Cercetarea și fundamentarea unei tehnologii de mecanizare pentru înființarea și întreținerea culturii de plop energetic

Dr. ing. Manea Dragoș

Telefon:

0212693269

Email: icsit@inma.ro

Contract nr. 15 N/ 27.02.2009; PN 09 -15 01 09

Tehnologie inovativă şi realizarea unui echipament tehnic complex de ambalare în saci a produselor agricole finite în cadrul unităţilor de morărit de mică şi medie capacitate

Ing. Milea Dumitru

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

 

Contract nr. 15 N / 27.02.2009; PN 09 – 15 02 03

Cercetari privind mecanizarea si automatizarea proceselor de fabricatie a peletilor si agripeletilor

Drd. Ing. Danciu Aurel

Tel: 021/269.32.50 int. 165

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: danciuaurel1@yahoo.com

Contract nr. 15 N /27.02.2009; PN 09 – 15 03 03 Tehnologie inovativă privind procesul de dozare în flux continuu cu produse granulare şi pulverulente pentru consum alimentar în vederea asigurării calităţii şi securităţii alimentare

Dr. ing. Brăcăcescu Carmen

Tel: 0212693269

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: bracacescu@inma.ro

Cod proiect PN 09-15 02 04

Dezvoltarea capacitatii de prospectare evaluare si valorificare a potentialului de biomasa din Romania in acord cu practicile si politicile UE

Ing. Nagy Elena Mihaela

 

INMA BUCURESTI, Sucursala  Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264418162

e-mail: nagy@inma.ro

Cod proiect: PN 09-15 03 02

Cercetari pentru dezvoltarea tehnologiei privind realizarea din resurse regenerabile a unor materiale biodegradabile destinate obtinerii de produse prietenoase mediului utilizate in agricultura si industria alimentara

Dr.Ing. Cioica Nicolae

 

INMA BUCURESTI, Sucursala  Cluj-Napoca

Tel./Fax: 0264418162

e-mail: ncioica@yahoo.com

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09-15 03 01

Dezvoltarea unei tehnologii şi a unei instalaţii pentru deshidratarea plantelor medicinale şi aromatice în vederea conservării, procesării şi valorificării ulterioare

Dr. ing. Augustin Pop

INMA BUCURESTI, Sucursala  Timişoara

Tel./Fax: 0256-490.528

e-mail: inmatm_pop@yahoo.com  

Contract nr. 15N/27.02.2009; PN 09-15.03.05

Tehnologie inovativa de conditionare a produselor horticole destinate consumului in stare proaspata

Dr. ing. Sorică Cristian

Tel: 021/269.32.50, int.163

Email: icsit@inma.ro ,sorica@inma.ro

Cod proiect PN 09 – 15 01 13

Cercetări privind realizarea unui sistem ecologic de gestionare a deşeurilor vegetale şi animale, destinat fermelor zootehnice şi gospodăriilor individuale

Dr. ing. Ciuperca Radu

Tel: 021/269.32.55  /int. 133

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro, ciuperca@inma.ro

Contract nr. 15 N / 27.02.2009 / Act.ad. 4/2014 , PN 09 - 15 03 07

Cercetari privind realizarea unui sistem integrat de obtinere extracte cu rol de biofertilizator / bioinsecticid foliar in agricultura ecologica.

Drd. ing. Voicea Iulian

Tel: 021/269.32.55 / int. 163

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

E-mail: voicea@inma.ro

Cod proiect PN 09-15 03 06  

Produse noi, biodegradabile, pentru agricultura, din resurse regenerabile.

Dr.Ing. Cioica Nicolae

Tel: 021/269.32.55

Tel./Fax: 0264418162

E-mail: ncioica@yahoo.com, icsit@inma.ro

Cod proiect: PN 09 - 15 01 12, Contract 15N/27.02.2009 / Act. ad. nr. 1/2015: Tehnologie inovativă și echipament tehnic pentru înființarea culturilor de legume bulboase și rădăcinoase pe teren modelat cu lucrări minime

Dr. ing. Mateescu Marinela

Tel: 021/269.32.55

Email:marinelamateescu@yahoo.com, icsit@inma.ro

Cod proiect: PN 09-15.05.08

Cercetări privind realizarea unui echipament pneutronic pentru semănatul seminţelor mici şi foarte mici în alveole

Dr. ing. Visan Alexandra

Tel: 021/269.32.55

E-mail: alexandrion1982@yahoo.com

 

Cod proiect: PN 15 N / 27.02.2009 / Act.ad. nr.1/2015/ Act. ad. nr.3/2015

Sistem inteligent pentru lucrările de întreținere a culturilor agricole corespunzător conceptului de agricultură de precizie

Dr. ing. Matache Mihai

Tel: 021/269.32.55

E-mail: gabimatache@yahoo.com