INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE

INMA București

LABORATOR PENTRU EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE

ROMÂNIA, București, Cod poștal 013813, OP 18, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr.6, sector 1, tel 0212693269; fax:0212693273, E-mail: icsit@inma.ro

 

 

Cine suntem:

LABORATORUL PENTRU EVALUAREA TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE a fost dezvoltat în cadrul programului CAPACITĂȚI, Modul: I - dezvoltarea infrastructurii publice CD, Contract nr. 157CP I / 12.08.2008

Laboratorul face parte integrantă din INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA București

Principalul scop al laboratorului nostru îl reprezintă evaluarea tehnologiilor de mecanizare.

Lista echipamentelor aflate în dotarea laboratorului

 

Competențe:

Echipa pentru implementarea serviciilor ST oferite datorită proiectului este formată din profesori universitari membrii titulari și corespondenți ai Academiei Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, cercetători științifici gr. I, II și III, doctori ingineri și asistenți doctoranzi în domeniul Agricultura și Inginerie Mecanica, cu experiența vastă în domeniul proceselor, tehnologiilor și echipamentelor tehnice de mecanizare și automatizare a lucrărilor din agricultură și industria alimentară.

 

Servicii ST:

Serviciile ST oferite de Laboratorul pentru evaluarea tehnologiilor de mecanizare permit evaluarea corecta a tehnologilor de mecanizare in scopul adoptării acelor sisteme de folosința durabilă a terenurilor agricole, care sa prevină sau sa minimizeze degradarea solului, sa restaureze capacitatea productiva si procesele vitale ale solurilor degradate si sa asigure totodată și creșteri ale producției agro-alimentare:

1. Evaluarea impactului tehnologiilor de mecanizare a lucrărilor agricole asupra stării agrofizice a solurilor;

2. Evaluarea potențialului risc privind degradarea solului;

3. Analiza dinamicii stării agrofizice a solului.

 

Persoane de contact:

- Director General: Dr. ing. Ion PIRNĂ, tel. 0212693269, fax 0212693273, email: pirnă@inma.ro

-Sef Laborator: Dr. ing. Eugen MARIN, tel. 0212693269, fax 0212693273, email: emarin@inma.ro

Poze:

    

                

Buying generic viagra online is certain to enhance your sexual exhibition. The generic cialis online store conveys solution at your doorstep. payday loans may be hunt down by legitimately basically anyone. You don't need to have an amazing Fico score or a liberal security reviewing the finished objective to profit of one.