Prima pagina

†††† Misiunea institutului este de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică (fundamentală şi aplicativă), de inovare Ón domeniul proceselor, tehnologiilor şi echipamentelor tehnice de mecanizare şi automatizare a lucrărilor din agricultură şi industria alimentară, Ón contextul armonizării Óntregii activităţi la politicile ANCS si ale Uniunii Europene.

 Elaborarea de diagnoze, prognoze şi strategii Ón domeniul tehnologiilor şi echipamentelor tehnice destinate agriculturii şi industriei alimentare;

 Cercetarea şi dezvoltarea proceselor, tehnologiilor de mecanizare şi a echipamentelor tehnice pentru agricultură şi industria alimentară;

 Execuţia de modele experimentale şi prototipuri;

 Incercarea Ón condiţii de laborator şi Ón exploatare a maşinilor şi instalaţiilor destinate agriculturii şi industriei alimentare, Ón conformitate cu procedurile, normele şi directivele U.E;

 Standardizarea Ón domeniul echipamentelor tehnice;

 Activităţi de formare, specializare profesională şi certificare de personal Ón domeniul tehnologiilor de mecanizare;

 Incercarea echipamentelor tehnice;

 Certificarea conformităţii produselor;

 Efectuarea de inspecţii tehnice pentru tractoare, autocamioane, remorci şi automobile;

 Transfer tehnologic şi afaceri inovative prin incubatorul tehnologic acreditat INMA-ITA.

 

INMA BUCURESTI

 

Adresa:

B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr. 6, Sector 1, Bucuresti

Tel: 021/269.32.55

Fax: 021/269.32.73

E-mail: icsit@inma.ro

http://www.inma.ro

 

MINISTERUL CERCETARII SI INOVARII

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA

Explosion 1: EVENIMENTE